SCImago Journal & Country Rank

Ranking and Indexing

Rank:
Index Copernicus Value (2010): 5.45
CNCSIS B+ (code 820) since 2007

International Databases:
SCOPUS since 2009
EBSCO Academic Search Complete since 2008
Index Copernicus Journals Master List since 2009
Directory of Open Access Journals (DOAJ) since 2008
ProQuest
Genamics JournalSeek since 18/2008

International Catalogues:
Oxford University's Library since 2003

Journal Info

Title: Studia Universitatis Vasile Goldis, Seria Stiintele Vietii (Life Sciences Series)
Abbreviated title: Studia Univ. VG, SSV
Publisher: "Vasile Goldis" University Press
Owner: Western University "Vasile Goldis" Arad, Romania
ISSN: 1584-2363
e-ISSN: 1842-7863
ISSN-L: 1584-2363

Who's Online

We have 117 guests online

Index Databases

The influence of limestone mining from Mateiaşu Mountain (South romanian Carpathians) on edaphic mezofauna Print E-mail
Written by Stancu R.   
Read full article
Article Title: The influence of limestone mining from Mateiaşu Mountain (South romanian Carpathians) on edaphic mezofauna
Authors: Raluca Stancu
Affiliation: Elementary School I.C. Petrescu Stalpeni
Abstract: Our data emphasize the fact that calcareous powder on the soil, coming from Mateiaşu limestone mining, influences Collembola and Acarina fauna from the polluted soils, reducing their individual number. Thus, the differences between numerical densities of Collembola from polluted areas, by comparison with unpolluted soils, were, in all cases, significant, with a “d” value > 3.291, which justifies null hypothesis resignation, with a probability “p” = 0.001. In the case of Acarina, between beech areas (unpolluted and polluted ones), the difference was significant, with a value “d” > 2.576 and a probability “p” = 0.01. In the case of pine and meadow areas, “d” value > 3.291 and probability “p” = 0.001, which also justifies the resignation of null hypothesis. In the condition of working with the same technics for sample prelevation, in the condition of comparing these densities of pairs of arias with the same type of vegetation, the explanation of existing significant differences between the numerical densities of Collembola and Acarina remains the influence of pollution of soils with calcareous powder.
Keywords: limestone mining, cement factory, soil, invertebrate fauna
References: Badea A. B., Gagyi-Palffy A., Stoian L. C., Stan G., Preliminary studies of quality assessment of aquatic environments from Cluj suburban areas, based on some invertebrates bioindicators and chemical indicators. AACL Bioflux, 3(1):35-41, 2010.
Bailey, NTJ, Statistical Methods in Biology. The English Universities Press LTD, London, 200 pp, 1959
Chiriţă, CD, Papacostea, AS, Hondru, N, Ecopedologie cu baze de pedologie generală. Ceres, Bucureţti, pp. 591, 1974
Creangă I., Dumitru M., Toti M., Constantin Carolina, Mihalache G., Voiculescu Anca Rovena, Motelică MD, Poluarea cu petrol şi apă sărată a solurilor din judeţul Argeş; măsuri de ameliorare; Cap. III - Judeţul Argeş; aşezarea geografică, condiţii naturale, soluri, Ed. Sitech Craiova, 2005
Falcă, M, .Influenţa noxelor industriale asupra cenozelor de colembole. Lucrările celei de a III-a Conferinţe de Entomologie Iaşi, pp.163 - 168, 1986
Falcă, M, Dominanţa numerică a speciilor de colembole din unele tipuri de ecosisteme forestiere montane. St. cerc. biol., Seria biol. anim., 41, 1,pp. 31 - 36, 1989
Falcă, M, Similarity of Collembola from some mountain forestry ecosystems. Rev. Roum. Biol., Biol Anim., 34, 2, pp. 87 – 93, 1989
Florea, N., Bălăceanu V., Răuţă C., Canarache A., Metodologia elaborĂrii studiilor pedologice I-III, Redacţia de propagandă tehnică agricolă, Bucuresti 1987
Florea, N., Munteanu, N., Sistemul roman de taxonomie a solurilor (SRTS), Ed. Estfalia Bucureşti, 2003
ICAS Bucureşti, Amenajamentul – Ocolul Silvic Rucăr – Judeţul Argeş, 92 pp
Munteanu I., Florea, N., Ghid pentru descrierea in teren a profilului de sol şi a condiţiilor de mediu specifice: Ed. Sitech Craiova, 2009
Stoian L. C., Gagyi-Palffy A., Stan G., Preliminary aspects regarding the use of some invertebrate bioindicator species in the ecological study of an aquatic lotic ecosystem. AACL Bioflux 2(3):331-337, 2009.
*** Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 756/3.11.1997
Wallwork, JA, Ecology of Soil Animals. McGraw-Hill, London, 283 pp, 1970
*Correspondence: Stancu Raluca Maria ,“ Faculty of Sciences “-University of Pitesti, comuna-Stalpeni,judetul Arges ,Romania, Tel .0743633596,email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it