SCImago Journal & Country Rank

Ranking and Indexing

Rank:
Index Copernicus Value (2010): 5.45
CNCSIS B+ (code 820) since 2007

International Databases:
SCOPUS since 2009
EBSCO Academic Search Complete since 2008
Index Copernicus Journals Master List since 2009
Directory of Open Access Journals (DOAJ) since 2008
ProQuest
Genamics JournalSeek since 18/2008

International Catalogues:
Oxford University's Library since 2003

Journal Info

Title: Studia Universitatis Vasile Goldis, Seria Stiintele Vietii (Life Sciences Series)
Abbreviated title: Studia Univ. VG, SSV
Publisher: "Vasile Goldis" University Press
Owner: Western University "Vasile Goldis" Arad, Romania
ISSN: 1584-2363
e-ISSN: 1842-7863
ISSN-L: 1584-2363

Who's Online

We have 196 guests online

Index Databases

Contributions to knowledge of Carpathian basophil spruce forests in the Northern part of the Bihor Mountains Print E-mail
Written by Togor G. C., Burescu P.   
Read full article
Article Title:Contributions to knowledge of Carpathian basophil spruce forests in the Northern part of the Bihor Mountains
Authors:George Claudiu Togor, Petru Burescu
Affiliation:University of Oradea, Faculty of Sciences, Biology Department, Oradea, Romania
University of Oradea, Faculty of Environmental Protection, Oradea, Romania
Abstract:This paper presents phytocoenologic, ecological and eco-protective research made in the northern
part of Bihor Mountains, in basophil spruce stands with Doronicum columnae. The phytocoenoses of the
association Doronico columnae - Piceetum Coldea 2002, assigned to regional Carpathian spruce forests suballiance Soldanello majori - Picenion Coldea 1991, have been identified in several calcareous forest stations at altitudes 850-1450 meters. The 15 phytocoenologic samplings made in the field and presented in the table include 155 species revealed. Among these, there are a number of endemic species (Leucanthemum waldsteinii, Thymus comosus, Edraianthus graminifolius), Carpathian endemisms (Campanula rotundifolia ssp. polymorpha, Cardamine glanduligera, Symphytum cordatum), rare species (Carex brachystachys, Euonymus latifolius, Leucojum vernum, Phyteuma spicatum), one tertiary relict species (Blechnum spicant), vulnerable species (Trolius europaeus) which are on the the Red List.
Keywords:Doronico columnae - Piceetum, life forms, floristic elements, ecological factors, the Red List
References:Borza A., Studii fitosociologice în Munţii Retezat, Bul. Grăd. Bot. şi al Muz. Botanic, 16, Cluj, 1934.
Borza A., Boşcaiu N., Introducere în studiul covorului vegetal, Edit. Academiei R.P.Române, Bucureşti,b340 p, 1965.
Boşcaiu N., Gh. Coldea, C. Horeanu, Lista roşie a plantelor vasculare dispărute, periclitate,
vulnerabile şi rare din flora României, Ocrotirea naturii şi a mediului înconjurător, 38, 1, 45-56,
Bucureşti, 1994.
Braun-Blanquet J., Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, Biologische Studienbücher,
7, 1, Berlin, 330 p, 1928.
Braun-Blanquet J., Pavillard J., Vocabulaire de sociologie végétale, 3, Edit. Montpellier, 23 p,
1928.
Ciocârlan V., Flora ilustrată a României, Edit. Ceres, Bucureşti, 1141 p., 2009.
Coldea G., Phytocoenologische untersuchungen über die kalk-fichtenwälder in den Rumänischen
Karpaten (Siebenbürgen), Contribuţii botanice, 27, 63-72, Cluj Napoca, 2002.
Coldea G., S. Fărcaş, M. Ciobanu, B. Hurdu, T. Ursu, Diversitatea floristică şi fitocenologică a
principalelor situri protejate din Parcul Natural Apuseni, Edit. Presa Universitatră Clujeană, 171
p., 2008.
Cristea V., D. Gafta, F. Pedrotti, Fitosociologie, Edit. Presa Universitară Clujeană, 394 p., 2004.
Dihoru Gh., G. Negrean, Cartea roşie a plantelor vasculare din România, Edit. Academiei Române,
Bucureşti, 630 p., 2009.
Doniţă N., A. Popescu, M. Paucă-Comănescu, S. Mihăilescu, I.A. Biriş, Habitatele din România,Edit. Tehnică Silvică, 442 p., 2005.
Oancea D., V. Velcea, N. Caloianu, Ş. Dragomirescu, Gh. Dragu, E. Mihai, Gh. Niculescu, V. Sencu, I.Velcea, Geografia României, III, Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei, Edit. Academiei, pp. 430-490, 1987.
Sanda V., D. Răduţoiu, P. Burescu, I. Blaj-Irimia, Breviar fitocenologic. Partea a IV-a, Edit. Sitech Craiova, 245 p., 2007.
Sanda V., K. Öllerer, P. Burescu, Fitocenozele din România. Sintaxonomie, Structură, dinamică şi evoluţie, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 570 p., 2008.
Tüxen R., Ellenberg H., 1937. Der systematische und der ökologische Gruppenwert. Mitteilungen der floristischsoziologischen arbeitsgemeinschaft in niedersachsen, 3:171-184.
*Correspondence:Togor George Claudiu, Faculty of Sciences, Biology Department, 1 University St., Oradea,
Romania, tel. 0040-740-092-797, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it