SCImago Journal & Country Rank

Ranking and Indexing

Rank:
Index Copernicus Value (2010): 5.45
CNCSIS B+ (code 820) since 2007

International Databases:
SCOPUS since 2009
EBSCO Academic Search Complete since 2008
Index Copernicus Journals Master List since 2009
Directory of Open Access Journals (DOAJ) since 2008
ProQuest
Genamics JournalSeek since 18/2008

International Catalogues:
Oxford University's Library since 2003

Journal Info

Title: Studia Universitatis Vasile Goldis, Seria Stiintele Vietii (Life Sciences Series)
Abbreviated title: Studia Univ. VG, SSV
Publisher: "Vasile Goldis" University Press
Owner: Western University "Vasile Goldis" Arad, Romania
ISSN: 1584-2363
e-ISSN: 1842-7863
ISSN-L: 1584-2363

Who's Online

We have 291 guests online

Index Databases

Biogas from organic wastes Print E-mail
Written by Nagy V., Szabo E.   
Read full article
Article Title: Biogas from organic wastes
Authors: NAGY Valeria*, SZABÓ Emese
Affiliation: Department of Rural Development and Landscape Management,
Szolnok University College, Szolnok, Hungary
Abstract: In the surroundings of the biogas-works – that will be established – the available biomass potential can be more or less various and differing composition in the works. We need a special instrument to determine the technological parameters that certify the maximum methane output. With help of this set-up we can make biogas technological experiments by changing of parameters that influence the process of biogas production. These experiments can be made similar to works conditions with measuring of all necessary parameters.
Keywords: organic wastes, biogas, ecological system
References
Kaltwasser , Bernd J.: Biogáz-előállítás és -hasznosítás; Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1983.
Kapros Tibor: Biogáztüzelés az ipari berendezésekben. In: Biogáz-előállítás és –felhasználás I. évf. 2009/1. szám p 38-41
Meggyes Attila – Nagy Valéria: A gázmotorok követelményei a biogázokkal szemben (Cerinţele de gazmotoare vizavi cu biogazele). X. Energia-Elektrotechnika Konferencia – ENELKO 2009,
Marosvásárhely (Romania) 2009. október 8-11, p 118-123
Nagy, Valeria: Foundation of complex, connected, renewable energy utilization process. Anals of the University of Oradea, Oradea (Romania) 26-27 May 2006, Summaries p 1-3., CD issue
Nagy, Valéria – Meggyes, Attila: Composition of biogas from different kinds of basic materials and admixtures. 12th Conference on Environment and Mineral Processing, Ostrava (Czech Republic); June 5-7, 2008, Part I p 271-276
Nemcsics Ákos: A műszaki ökológia. In: Természetbúvár, 2003/1. p 37
Petis Mihály: Biogáztermelés és –hasznosítás. In: Biogáz-előállítás és –felhasználás I. évf. 2009/1. szám p 30-32
Schulz, Heinz – Eder, Barbara: Biogázgyártás; CSER Kiadó, Budapest (Hungary) 2005.
Somogyvári Márta: A biomassza energetikai felhasználásának etikai vonatkozásai. Via Futuri 2007 Konferencia „A biomassza alapú energiatermelés”, Pécs (Hungary) 2007., p 10-22
Szabó Emese – Nagy Valéria: Biogáz üzem létesítését megalapozó biogáz hozamfokozó kísérletek növényi eredetű adalékanyagokkal. Műszaki Kémiai Napok ’08, Pannon Egyetem, Veszprém (Hungary) 2008. április 22-24., p 275-278
Nikolic Vasilie: Producerea şi utilizarea biogazului pentru obţinerea de energie; Editura Chiminform Data, Timişoara (România) 2006.
Szabó Emese – Nagy Valéria: Különféle szervesanyagokból kísérleti körülmények között kinyerhető metántartalom. In: Mezőgazdasági Technika LI. évf. 2010. január, p 40-42
*Correspondence: NAGY Valeria, Szolnok University College, Szolnok (Hungary), Department of Rural Development and Landscape Management, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it