SCImago Journal & Country Rank

Ranking and Indexing

Rank:
Index Copernicus Value (2010): 5.45
CNCSIS B+ (code 820) since 2007

International Databases:
SCOPUS since 2009
EBSCO Academic Search Complete since 2008
Index Copernicus Journals Master List since 2009
Directory of Open Access Journals (DOAJ) since 2008
ProQuest
Genamics JournalSeek since 18/2008

International Catalogues:
Oxford University's Library since 2003

Journal Info

Title: Studia Universitatis Vasile Goldis, Seria Stiintele Vietii (Life Sciences Series)
Abbreviated title: Studia Univ. VG, SSV
Publisher: "Vasile Goldis" University Press
Owner: Western University "Vasile Goldis" Arad, Romania
ISSN: 1584-2363
e-ISSN: 1842-7863
ISSN-L: 1584-2363

Who's Online

We have 287 guests online

Index Databases

Methane getting from different kind of organic materials under the experimental circumstances Print E-mail
Written by Nagy V., Meggyes A.   
Read full article
Article Title: Methane getting from different kind of organic materials under the experimental circumstances
Authors: *NAGY Valeria1, MEGGYES Attila2
Affiliation: 1Szolnok University College, H-5400 Mezőtúr, 1 Petőfi tér, Phone: +36(56)551-032; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2Budapest University of Technology and Economics,
H-1111 Budapest, 3 Műegyetem rkp, Phone: +36(1)463-2621; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Abstract: The projects of renewable energy production and utilization which are based on connecting of technological processes are among R-D&I theme which enjoy priority because in the sphere of decision- makers the natural conscious way of thinking predominates more and more. Renewable energy with methane content can be produced by anaerobe degradation from any kind of organic waste. Organic wastes and by-products arise abundantly in agriculture. In Szolnok University College Technical and Agricultural Faculty in frame of more projects we made biogas experiments with different kinds of organic wastes. We tested that the given recipes how influence the commencing of biogas production, the evenness of production, biogas and methane production.
Keywords: biogas and methane production, energetic changing, sustainable development
References: Bai Attila: A biomassza felhasználása; Szaktudás Kiadó Ház Rt., Budapest 2002.
Kacz Károly – Neményi Miklós: Megújuló energiaforrások; Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest 1998.
Kalmár Imre – Nagy Valéria: Biomasszából történő megújuló energia előállítás egy mintaprojekt keretében. Magyar- és Világ Tudomány Napja, Szolnoki Tudományos Közlemények, Szolnok (Hungary) 2008. november 6., CD kiadvány
Nemcsics Ákos: A műszaki ökológia. In: Természetbúvár, 2003/1. p 37
Petis Mihály: Biogáztermelés és –hasznosítás. In: Biogáz-előállítás és –felhasználás I. évf. 2009/1. szám p 30-32
Somogyvári Márta: A biomassza energetikai felhasználásának etikai vonatkozásai. Via Futuri 2007 Konferencia „A biomassza alapú energiatermelés”, Pécs (Hungary) 2007., p 10-22
Szabó Emese – Nagy Valéria: Biomasszából kinyerhető biogáz energiatartalmának alakulása. Előadás, XV. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia, Mezőtúr (Hungary) 2009. július 1-3., p 44
Szakál Pál – Túróczi Zoltán: Szeszipari melléktermékként keletkező gabonatörköly takarmány- és tápanyagkénti felhasználása. In: Agro Napló, XII. évf. 2008/2. szám p 51-52
*Correspondence: NAGY Valeria, Szolnok University College, Szolnok (Hungary), Department of Rural Development and Landscape Management, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it