SCImago Journal & Country Rank

Ranking and Indexing

Rank:
Index Copernicus Value (2010): 5.45
CNCSIS B+ (code 820) since 2007

International Databases:
SCOPUS since 2009
EBSCO Academic Search Complete since 2008
Index Copernicus Journals Master List since 2009
Directory of Open Access Journals (DOAJ) since 2008
ProQuest
Genamics JournalSeek since 18/2008

International Catalogues:
Oxford University's Library since 2003

Journal Info

Title: Studia Universitatis Vasile Goldis, Seria Stiintele Vietii (Life Sciences Series)
Abbreviated title: Studia Univ. VG, SSV
Publisher: "Vasile Goldis" University Press
Owner: Western University "Vasile Goldis" Arad, Romania
ISSN: 1584-2363
e-ISSN: 1842-7863
ISSN-L: 1584-2363

Who's Online

We have 227 guests online

Index Databases

Land historical evaluation of the Erdospusztak region of Eastern Hungary by using GIS methods... Print E-mail
Written by Antal Z., Juhasz L., Antal B.   
Read full article
Article Title: Land historical evaluation of the Erdospusztak region of Eastern Hungary by using GIS methods with special regards to the relict hardwood forest of Nagycsere
Authors: Zsuzsanna Antal*, Lajos Juhász, Balázs Antal
Affiliation: Department of Nature Conservation Zoology and Game Management, Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary
Abstract: The relict hardwood forest of Nagycsere in the South-Nyírség region of Hungary is a forest fragment of the previously continuous Erdőspuszták (Wooded plains). This hardwood forest owns a significant nature conservation role in the examined area, however the unfavourable sub-processes of the global climate change has a clear effect on it. These negative processes hasten quick intervention, an active nature conservation attitude. Besides the knowledge of the present situation, information about the past is also required to the best possible habitat restoration activities. For the sake of getting acquainted with the past circumstances we surveyed historical maps of the region. By our results we would like to develop the nature conservation management strategy of the protected forest.
Keywords: nature conservation, land use, land historical examinations, GIS technology, hardwood forest
References: Bánszegi Z, Báldi A, Bankovics A. Fajszám-terület összefüggés és közösségek egymásba ágyazottsága védett területeken, Ornis Hungarica, 10.1-2, 17-26, 2000.
Choi YD, Temperton VM, Allen EB, Grootjans AP, Halassy M, Hobbs RJ, Naeth MA, Török K. Ecological restoration for future sustainability in a changing environment, Ecoscience, 15, 53-64, 2008.
Dömsödi J. A mezőgazdasági , erdészeti és természetvédelmi fökdhasználati adottságok Magyarországon. In: Dömsödi J (ed): Földhasználat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 70-85, 2006.
Gencsi Z. Védett erdők a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatási Területén. In: Palotás G (ed): II. Kelet-Magyarországi Vad- és Halgazdálkodási, Természetvédelmi Konferencia Debrecen, 299-301, 1994.
Halassy M. A restaurációs ökológia alapjai. In: Szabó M (ed): A természetes életközösségek megóvásának és monitorozásának aktuális problémái, ökológiai alapja, a természetvédelem feladatai. ELTE-TTK - SZIE-KGI - KöM-TvH, Budapest-Gödöllő-Madrid-Fort Collins, 233-238, 2001
Juhász L. Madárdal az erdőspusztán. Természetbúvár, 4, 20-23, 1992.
Juhász L. A Bátorligeti Fényi erdő területének egyes védett és védendő természeti értékei. In: Palotás G (ed): II. Kelet- Magyarországi Vad- és Halgazdálkodási, Természetvédelmi Konferencia Debrecen, 327-333, 1994.
Juhász L. Egy természetközeli cserjés tisztás természeti értékei Debrecen- Nagycsere területén. Calandrella, 10.1-2, 1996.
Juhász L, Madarász I, Vas A. A harangláb (Aquilegia vulgaris) előfordulása a Hajdúsági Erdőspusztákon. Botanikai közlemények, 80. 2, 111-112, 1993.
Juhász L, Vas A. Odúlakó madárfajok populációdinamikai változása és diverzitása egy mesterséges fészekodútelepen Debrecen-Nagycserén. Déri Múzeum Évkönyve 1994, 7-24, 1996.
Kevey B. Alföldi tölgy-kőris-szil ligetek. In: Borhidi A, Sánta A. (eds): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 151-155, 1999.
Lukács A, Szigetvári C, Botos IC, Rév Sz. Tájtörténeti vizsgálatok és a tájrehabilitáció lehetőségei a Nyírségben. Ifjú Botanikusok Baráti Köre – E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület Nyíregyháza, 2004.
Pallás I. Beköszöntő. In: Dankó I (ed): Bagosi Krónika. Hajdúbagos, 6, 1975.
Török K, Halassy M, Szabó R. Restoration strategy for endemic grasslands in a low productive region of Hungary Proceedings of the VIIth International Rangeland Congress, Durban, South Africa, 26 July - 1 August 2003, 1132-1138, 2003.
Török P, Tótmérész B. A debreceni Nagyerdő növényzetének természetessége aktuális és történeti adatok alapján. In: Lengyel S, Sólymos P, Klein Á (eds): A III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia program és absztrakt kötete. Magyar Biológiai Társaság Budapest, 218, 2005.
Szemerédy M. A Debreceni Erdőspuszták parkerdei. Nyomdaipari Szolgáltató KKT Debrecen, 2002.
Szmorad F, Csépányi P, Csóka Gy, Frank N, Ilonczai Z, Kovács T. A fafajok és az elegyesség szerepe erdeinkben. Erdészeti lapok, 137.2, 57-60, 2003.
Wellmann I. Tessedik és a magyar agrárfejlődés. Agrártörténeti szemle. 3.22, 206-222, 1961.
*Correspondence: Zsuzsanna Antal, University of Debrecen, Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, Department of Nature Conservation Zoology and Game Management, no. 138 Böszörményi St., 4032 Debrecen, Hungary, tel.: +3652508444/88107, fax: +3652413385, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it